Wycena

Wartość nieruchomości wynika z wielu szczegółów.
Jesteśmy profesjonalistami od badania tych szczegółów.

_

Analiza nieruchomości

Wycena nieruchomości to głównie szacowanie wartości rynkowej, zawsze poprzedzane szczegółową analizą nieruchomości wycenianej w zakresie stanu fizycznego i prawnego, oraz badaniem i analizą rynku, w tym na podstawie danych z transakcji zawartych na nieruchomościach podobnych, z umów, z aktów notarialnych, z katastru, do których wgląd mają rzeczoznawcy majątkowi. Dokładnych analiz nieruchomości rzeczoznawcy dokonują również na potrzeby określania innych rodzajów wartości i praw, jak np. wartości odtworzeniowej według kosztów wytworzenia, poniesionych nakładów, czy praw służebności osobistych lub gruntowych, a także bezumownego korzystania z nieruchomości.

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości może mieć wiele znaczeń tj. wartość użytkowa, funkcjonalna, prestiżowa, czy wartość majątkowa, która na rynku może uzyskać wartość wymienną wyrażoną w pieniądzu i w tym znaczeniu stanowi wartość rynkową.

Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy to zawód regulowany ustawą o gospodarce nieruchomościami, a uzyskanie uprawnień zawodowych potwierdzane jest wpisem do państwowego Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych.

Nasze usługi

Wyceniamy różne rodzaje nieruchomości, specjalizujemy się w wycenie nieruchomości o przeznaczeniach mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, w tym nieruchomości nietypowych. Nie wyceniamy przedsiębiorstw jako zespołu zorganizowanych składników majątkowych.

Teren działania

Działamy głównie w obszarze regionu słupskiego tj. miasta Słupsk i powiatu, oraz powiatów lęborskiego, bytowskiego, chojnickiego, sławieńskiego, a także w obszarze miast Gdańsk, Sopot, Gdynia.

Wykonawca wycen

Robert Krynicki rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia zawodowe nr 6007, absolwent studiów magisterskich w zakresie wyceny nieruchomości WSGN w Warszawie, wykonujący zawód rzeczoznawcy od 2014 roku, w tym jako biegły sądowy przy Sądach Okręgowych w Słupsku i Gdańsku.

Koszt wyceny

Ceny ustalamy każdorazowo po wstępnym zapoznaniu się z obiektem i celem wyceny, w odniesieniu od nakładów czasowych i kosztowych niezbędnych do wykonania zlecenia.